Miejskie Przedszkole nr 17 w Ostrołęce

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • image
  • image

Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym

Email Drukuj PDF

 

Dziecko 3-letnie                                                                                                                                                  

$1·        Rozumie to, co do niego mówimy, jeżeli treść naszych wypowiedzi nie wybiega poza jego wcześniejsze doświadczenia

$1·        Próbuje wykonywać codzienne czynności  według podanych instrukcji słownych.

$1·        Pytane- podaje swoje imię.

$1·        Mówi chętnie i dużo. Zaczyna zadawać pytania.

$1·        Dziecko powinno prawidłowo  wymawiać następujące dźwięki:  a, o, e, y, i, u, ą, ę, p, b, m, pi, bi, mi, f, w, fi, wi, t, d, n, ń, l, li, ś, ź, ć, dź, k, g, ki, gi, ch, j, ł

Dziecko 4-letnie

$1·        Rozumie i wykonuje nasze polecenia.

$1·        Rozpoznaje kolory.

$1·        Dziecko pytane umie mówić o przeszłości i przyszłości.

$1·        Nie zawsze mówi jeszcze poprawnie pod względem gramatycznym, ale jest ciekawe i pyta, jak powinno poprawnie powiedzieć dane słowo.

$1·        Dziecko zadaje dużo precyzyjnych pytań:

- co  to?  

- jaki jest?  

- po co to?

$1·        Wymowa staje się dokładniejsza. Głoski s, z, c, dz powinny brzmieć twardo.

Dziecko 5-letnie

$1·  Dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą wypowiedzi kilkuzdaniowej.

$1·  Potrafi opisać przedmioty oraz możliwości ich zastosowania.

$1·  Chętnie opowiada przebieg zdarzeń.

$1·  Nieprawidłowości gramatyczne zanikają. Dziecko poprawia siebie i innych ( np.; młodsze rodzeństwo ).

$1·  Głoski sz, ż, cz, dż wymawiane są już prawidłowo.

$1·  Pojawia się również głoska r.

Rodzicu!

$11.      Rozmawiaj z dzieckiem.

$12.      Mów do dziecka poprawnie, dokładnie  i wyraźnie.

$13.      Pamiętaj, że rozwój ogólnej sprawności ruchowej wpływa na rozwój mowy 

$14.      Zwracaj uwagę na lateralizację dziecka - nie wolno zmieniać ręczności w okresie kształtowania się mowy

$15.      Czytaj, opowiadaj, baw się z dzieckiem.

Zapamiętaj!

Rozwój mowy wpływa na rozwój umysłowy dziecka.

Wady wymowy bardzo często mają swoje odbicie w czytaniu i pisaniu.

Opracowała  

logopeda  mgr Ewa Kacpura

Andrzej Lomperta- Przasnysz - Strony internetowe, strony www