Centrum Edukacji Regionalnej „KURPIK"

Drukuj

 

cerEdukacja regionalna to „proces kształcenia i wychowania oraz kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą".


Wiek przedszkolny to właściwy czas na przybliżenie dziecku świata i regionu,
w którym żyje, poznania własnych korzeni, a więc kształtowania poczucia tego: „kim jestem", „gdzie mieszkam" i „skąd pochodzę". Aby tak się stało należy uświadomić dzieciom kim byli ich przodkowie, jaki jest ich rodowód, skąd się wywodzą, co pozostawiły w spadku inne pokolenia. Przedszkole stwarza doskonałe warunki ku temu, a zajęcia z edukacji regionalnej stanowią doskonały bodziec do aktywnej i twórczej postawy dziecka.

W 2002r. w naszym Przedszkolu utworzyłyśmy Centrum Edukacji Regionalnej „KURPIK".

Lider:
Barbara Długołęcka
Współpraca:
Beata Bywald
Iwona Ciecierska
Małgorzata Wilkowska

Jako motto naszych działań przyjęłyśmy słowa Adama Chętnika: „...A przede wszystkim niechaj każdy światły Puszczak nie wstydzi się powiedzieć, Kurpiem był mój dziad i ja Kurpiem jestem...".

Zadania Centrum Edukacji Regionalnej

- stworzenie bazy służącej realizacji programu edukacyjnego CER „ Kurpik",
- pogłębianie i rozpowszechnianie wiedzy na temat Kurpiowszczyzny,
- organizowanie różnorodnych konkursów o tematyce regionalnej,
- kształtowanie postawy „patrioty lokalnego",
- propagowanie piękna i zasobów kulturowych „naszej małej ojczyzny".

Adresaci programu:

- nauczyciele ostrołęckich przedszkoli,
- dzieci z przedszkoli miejskich,
- rodzice, a także środowisko lokalne.

Cele programu:

 budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu i elementów miejskiego folkloru,
 odwiedzanie najbliższych zabytków i miejsc pamięci narodowej,
zaznajomienie z historią i tradycjami naszej miejscowości i regionu, w nawiązaniu do wspomnień mieszkańców i legend,
 przybliżenie postaci zasłużonych dla Kurpiowszczyzny,
 dostarczenie dzieciom wiadomości o sztuce ludowej poprzez:
systematyczne wprowadzanie poszczególnych dzieł sztuki ludowej,
zapoznanie dzieci z literaturą, muzyką oraz tańcem ludowym,
 wychowanie „małego, lokalnego patrioty", który w przyszłości zechce poszerzyć swą wiedzę o mieście i regionie.

Centrum Edukacji Regionalnej „Kurpik" prężnie działa już od 10 lat. Podejmujemy szereg działań ukazujących dzieciom piękno naszego miasta i regionu : organizujemy spotkania z twórcami ludowymi, wycieczki do zagrody kurpiowskiej w Kadzidle i Nowogrodzie, odwiedzamy Muzeum Kultury Kurpiowskiej, słuchamy legend o Ostrołęce i regionie, odwiedzamy miejsca pamięci narodowej, poznajemy pieśni, przyśpiewki, tańce i gwarę ludową.
W imprezy organizowane w ramach „Kurpika" aktywnie włączają się ostrołęckie przedszkola: „Przedszkolne dożynki"," Miodobranie" „Wiosna na Kurpiach", „Wielkanocna palma", czy na stałe goszcząca w naszym kalendarzu uroczystości „Choinka na ludowo".
Dajemy dzieciom szanse udziału w różnorodnych konkursach o tematyce ludowej : „Pisanka i palma wielkanocna", „Plakat promujący Kurpiowszczyznę", „Kurpiowszczyzna w słowie i tańcu", „Piosenka o Ostrołęce", „ Stroik wielkanocny", „Na kurpiowską nutę" itp.
Nasze działania zostały dostrzeżone i docenione. W kategorii edukacja regionalna, przedszkole otrzymało w 2006r. nagrodę Prezesa Związku Kurpiów - statuetkę „Kurpika".